Gösteriliyor: 1 - 3 of 3 Makaleler

Gerçekten Kendinize Özsaygınız Var Mı?

Özsaygı, bir kişinin kendi değeri hakkındaki genel duygusunu ifade eder. Kişinin kendisi hakkındaki genel duygusu çoğu zaman çevresel değerlerle paralellik gösterir. Örneğin bir toplumda güce çok değer veriliyorsa kişiler güçlü olmaya; eğitimli/ahlaklı olmaya değer veriliyorsa kişiler daha çok eğitimli/ahlaklı olmaya çabalar.

Despot Bir İnsan Mısınız?

Despot, ilk anlam olarak bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse; ikinci anlam olarak ise her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, zorba olarak tanımlanır.Despotik davranışlar her alanda o kadar yaygın ve sıradanlaştırılmıştır ki bazı kişiler tarafından olmaması durumu eksikliktir. ‘’…vursaydın, …kırsaydın, …çaksaydın’’ muhakkak denk gelmişsinizdir bu gibi zorbalık içeren cümlelere. Bazıları tarafından her …